Thiết kế logo!

Với một logo được thiết kế tốt, các khách hàng tiềm năng của bạn ngay lập tức có thể khám phá ra cách kinh doanh của bạn có thể phục vụ họ. Lý tưởng nhất, logo của công ty tăng cường khách hàng tiềm năng và quan trọng ấn tượng đầu tiên của các đối tác của doanh nghiệp. Một logo tốt có thể xây dựng lòng trung thành giữa doanh nghiệp và khách hàng của bạn, thiết lập một bản sắc thương hiệu, và cung cấp cái nhìn chuyên nghiệp của một doanh nghiệp thành lập. Vậy tại sao không đầu tư một chút về một logo chuyên nghiệp như vậy là rất quan trọng để hình ảnh thương hiệu của bạn?

Lựa chọn gói Thiết kế logo phù hợp với doanh nghiệp của bạn!

Gói LogoFast

 • Gói thiết kế logo nhanh
 • Thời gian hoàn thành và bàn giao logo sau: 3 Ngày làm việc
 • Gửi 2 phương án mẫu logo ý tưởng khác nhau sau 1 ngày làm việc để khách hàng chọn ra 1 mẫu logo
 • Nếu khách hàng có ý kiến điều chỉnh mẫu logo đã chọn thì bên đơn vị thiết kế sẽ điều chỉnh logo trong 1 ngày làm việc tiếp theo
 • Sau 3 ngày làm việc và hoàn thành thì bên đơn vị thiết kế sẽ bàn giao cho khách hàng 1 bộ hồ sơ quy chuẩn logo bao gồm: Định dạng thiết kế logo chẩn ( jpg, png, ai hoặc corel), Bảng thông số màu, tiêu chuẩn tỷ lệ hình và ý nghĩa logo
 • Chi phí cho thời gian thiết kế như trên là: 2.000.000đ

Gói Profess

 • Gói thiết kế logo thông dụng
 • Thời gian hoàn thành và bàn giao logo sau: 5 Ngày làm việc
 • Gửi 3 phương án mẫu logo ý tưởng khác nhau sau 3 ngày làm việc để khách hàng chọn ra 1 mẫu logo
 • Nếu khách hàng có ý kiến điều chỉnh mẫu logo đã chọn thì bên đơn vị thiết kế sẽ điều chỉnh logo trong 2 ngày làm việc tiếp theo
 • Sau 5 ngày làm việc và hoàn thành thì bên đơn vị thiết kế sẽ bàn giao cho khách hàng 1 bộ hồ sơ quy chuẩn logo bao gồm: Định dạng thiết kế logo chẩn ( jpg, png, ai hoặc corel), Bảng thông số màu, tiêu chuẩn tỷ lệ hình và ý nghĩa logo
 • Chi phí cho thời gian thiết kế như trên là: 4.000.000đ

Gói Logo&ID

 • Gói thiết kế logo và bộ ấn phẩm văn phòng bao gôm; Name card, bì thư A4/A5, Letterhead, Kẹp tài liêu
 • Thời gian hoàn thành và bàn giao sau: 7 Ngày làm việc
 • Gửi 5 phương án mẫu logo ý tưởng khác nhau sau 3 ngày làm việc để khách hàng chọn ra 1 mẫu logo
 • Nếu khách hàng có ý kiến điều chỉnh mẫu logo đã chọn thì bên đơn vị thiết kế sẽ điều chỉnh logo trong 2-3 ngày làm việc tiếp theo
 • Sau khi hoàn thành logo thì bên đơn vị thiết kế sẽ tiếp tục thiết kế bộ ấn phẩm văn phòng và gửi mẫu cho khách hàng duyệt và điều chỉnh trong 2 ngày làm việc tiếp theo
 • Sau 7 ngày làm việc và hoàn thành thì bên đơn vị thiết kế sẽ bàn giao cho khách hàng 1 bộ hồ sơ quy chuẩn bao gồm: Định dạng thiết kế chẩn ( jpg, png, ai hoặc corel), Bảng thông số màu, tiêu chuẩn tỷ lệ hình và ý nghĩa logo
 • Chi phí cho thời gian thiết kế như trên là: 6.000.000đ